Barnsäkra fönster – allt du behöver veta

5 juli 2024

Som förälder är det alltid av högsta prioritet att se till att barnen är säkra i hemmet. Ett område som ofta förbises är säkerheten kring fönsterna. Fönster kan utgöra en stor risk för små barn om de inte är ordentligt säkrade.

I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta för att skapa en trygg miljö för dina barn när det gäller fönster.

Varför barnsäkra fönster är viktigt

Barnsäkra fönster är A och O för att förhindra olyckor och skador. Småbarn är nyfikna och tenderar att utforska sin omgivning utan att förstå riskerna. Ett öppet eller osäkert fönster kan leda till fallolyckor som kan få allvarliga konsekvenser.

Barnsäkra fönster skapar en tryggare miljö där barnen kan leka och röra sig fritt utan att utsättas för onödiga faror.

Olika metoder för att barnsäkra fönster

Barnsäkra fönster är en viktig del av att skapa en trygg hemmiljö för dina barn. Här är några effektiva metoder för att öka säkerheten kring fönster.

Fönsterlås

Fönsterlås är en enkel och effektiv lösning för att förhindra att barn öppnar dem. Det finns olika typer av fönsterlås att installera.

Fönstergrindar

Fönstergrindar fungerar som ett fysiskt hinder som förhindrar att barn faller ut genom öppna fönster. De är ofta justerbara och kan anpassas till olika fönsterstorlekar.

Fönsterstopp

Fönsterstopp begränsar hur mycket ett fönster kan öppnas. Detta är särskilt användbart för att förhindra att barn klättrar ut genom fönstret. De är enkla att installera och kan justeras efter behov.

Speciella krav för BRF:er

Bostadsrättsföreningar (BRF:er) har särskilda krav när det gäller barnsäkra fönster. Enligt Boverkets byggregler (BBR) måste öppningsbara fönster och glaspartier med karmunderkant lägre än 1,8 meter över golvet vara utrustade med säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd för att förhindra att barn faller ut.

Dessa krav gäller i alla utrymmen där barn kan vistas. För fönster som sitter lågt, där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter, samt för balkongdörrar, ställs ännu högre krav. Dessa måste ha både säkerhetsbeslag och spärranordningar för att säkerställa maximal säkerhet.

Anlita hjälp för att barnsäkra dina fönster

Oavsett om du bor i en BRF eller en privat fastighet kan det vara en bra idé att anlita extern hjälp om du ska barnsäkra dina fönster.

På exempelvis fonsterrenovering-stockholm.se kan du få en offert på fönsterrenovering Stockholm pris skickad till dig. Detta ger dig en tydlig bild av kostnaderna och vad som behöver göras för att göra dina fönster säkra för barn. Genom att anlita experter kan du vara säker på att dina fönster blir korrekt säkrade och att risken för olyckor minskar avsevärt.