Får man vabba när den andra föräldern är ledig?

18 mars 2024

Att balansera arbetslivet med föräldraskap kan vara en utmaning, särskilt när barnet blir sjukt och man behöver vabba. En av de frågor som ofta uppstår i sådana situationer är: Får man vabba när den andra föräldern är ledig?

Detta är fråga en central fråga för många föräldrar som försöker navigera i reglerna kring VAB (Vård av Barn). I den här texten kommer vi att kolla närmare på denna fråga i detalj, samt besvara andra relaterade frågor som kan uppstå när du står inför valet att överväger att stanna hemma med ett sjukt barn, medan den andra föräldern är ledig.

Vad gäller vid vab när andra föräldern är sjuk?

Får man vabba när den andra föräldern är sjuk? När ett barn blir sjukt uppstår ofta denna frågan. I dessa situationer är det viktigt att förstå reglerna kring Vård av Barn (VAB). Enligt Försäkringskassans bestämmelser finns det specifika riktlinjer som gäller vid VAB när den andra föräldern är sjuk.

Föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att anmäla VAB och därmed stanna hemma från sitt arbete för att ta hand om sitt sjuka barn, även om den andra föräldern redan är hemma på grund av egen sjukdom. Detta under förutsättning att barnet är äldre än 240 dagar.

För barn som är yngre än detta, så anses behovet av vård från föräldrarna vara så pass stort att det inte räknas under VAB-reglerna. Istället bör man i dessa fall anmäla föräldraledighet för att vara hemma med sitt barn.

Får man vabba när den andra föräldern är föräldraledig

I frågan om huruvida det är möjligt att ta ut VAB (Vård av Barn) medan den andra föräldern är föräldraledig, är reglerna tydliga. Enligt Försäkringskassans bestämmelser är svaret nej, man får inte vabba när någon av vårdnadshavarna redan är hemma och är föräldraledig.

När en förälder redan är hemma på föräldraledighet, antas det att det finns tillräckligt med vårdkapacitet för barnet hemma, och därmed finns inte skälet för VAB.

Dock finns det ett viktigt undantag från denna regel. Om barnet behöver läggas in på sjukhus, är det möjligt att omvandla föräldraledigheten till VAB-dagar. Detta undantag tillåter en flexibilitet för familjer som ställs i dessa situationer, där behovet av båda föräldrarnas närvaro och stöd kan vara större än under vanliga omständigheter.

Får man vabba när den andra föräldern har semester?

När det gäller frågan om en förälder får utnyttja VAB (Vård av Barn) medan den andra föräldern har semester, är reglerna från Försäkringskassan även här klara och tydliga. Enligt deras bestämmelser är svaret nej, man får inte vabba om den andra vårdnadshavaren har semester. Denna regel grundar sig i principen att VAB-ersättningen är avsedd att ge ekonomiskt stöd till föräldrar som måste avstå från sitt arbete för att ta hand om ett sjukt barn.

Om en förälder är ledig på grund av semester, antas det att den föräldern är tillgänglig för att ta hand om barnet, och därmed finns inte behovet av att den andra föräldern tar ut VAB.

Vad gäller när bonusförälder har semester?

När det kommer till frågan om vad som gäller för VAB (Vård av Barn) när en bonusförälder har semester, är situationen något annorlunda jämfört med när en biologisk eller juridisk förälder är ledig. Här är svaret ja, det är möjligt för en vårdnadshavare att ta ut VAB även om bonusföräldern har semester. Denna möjlighet reflekterar en förståelse för de olika familjekonstellationer som finns och de unika ansvarsområden som varje familjemedlem har.

Agneta Falemar på Försäkringskassan förklarar detta med att det är barnets vårdnadshavare som bär det juridiska föräldraansvaret och därför har en skyldighet att, bland annat, vårda sitt sjuka barn. Denna skyldighet gäller under förutsättningen att vårdnadshavaren bor tillsammans med barnet, vilket innebär att reglerna är de samma oavsett om vårdnadshavaren och bonusföräldern är sambos eller gifta.