När är det dags för barnen att flytta hemifrån?

7 december 2022

När är det dags för barnen att flytta hemifrån? Det är en fråga som många föräldrar ställer sig. Och faktum är att det kan vara väldigt vemodigt att se sina barn flytta hemifrån, men det är också ett tecken på att de vuxit upp och blivit självständiga individer – vilket är något man såklart ska vara stolt över.

Med det sagt är det dock inte helt enkelt att svara på frågan i artikelns rubrik. Även om en undersökning från YouGov indikerar att 55 procent av föräldrarna i Sverige önskar att deras barnen flyttar hemifrån någon gång mellan 18-22 års ålder så betyder detta inte att detta ät det rätta svaret för alla familjer.

Det beror på flera olika faktorer, som barnets egen personlighet och mognad, familjens ekonomiska situation och boendemöjligheter. Men det finns några allmänna riktlinjer som man kan titta på för att se om det är dags för ens barn att flytta hemifrån.

Flytta hemifrån under gymnasiestudier

Kanske den första gången som det börjar bli aktuellt för ett barn att flytta hemifrån är när de börjar gymnasiet. Detta är dock något som främst berör de som bor långt ut på landet långt ifrån skolan. Om man bor i närheten av skolan finns det inte lika stora incitament att flytta hemifrån, eftersom man kan gå till skolan varje dag.

Men för de som måste resa långt för att komma till gymnasiet, kan det vara en stor fördel att flytta hemifrån och bo närmre skolan. Detta underlättar såklart mycket för studierna, och minskar stressen kring resande. Det finns dessutom ofta många billiga boendemöjligheter för gymnasieelever i närheten av skolan.

Att flytta hemifrån under gymnasiestudierna är ett stort steg, och det är viktigt att man som förälder känner sig bekväm med det. Men det är också viktigt att låta barnen göra sina egna val, och inte tvinga dem att flytta hemifrån om de inte vill.

Flytta hemifrån i vuxen ålder

Ett annat scenario då det kan vara aktuellt för ett barn att flytta hemifrån är när de blir myndiga, slutat gymnasiet och skaffat sig ett första jobb. De flesta väljer då att flytta hemifrån, och bo i en egen lägenhet. Detta är givetvis en stor och spännande omställning, men det är också mycket roligt att få bo på egen hand och ha lite frihet.

Det är dock inte alla som flyttar hemifrån så fort som de blir myndiga, utan det finns många som väljer att bo kvar hos sina föräldrar ett tag till. Detta är främst vanligt för de som studerar vidare efter gymnasiet, och inte har en stabil inkomst. Men det finns även många andra som väljer att bo kvar hos sina föräldrar av andra skäl. Kanske de har inte hittat ett lämpligt boende, eller så känner de sig inte redo att flytta hemifrån ännu.

Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till att flytta hemifrån i vuxen ålder. Det är helt upp till den enskilda familjen att avgöra när alla parter känner sig redo för det.