Lägga taket själv

Vilka risker finns det med att lägga taket själv?

4 juni 2024

En hel del fastighetsägare har nog någon gång övervägt alternativet att ta sig an takläggningen på egen hand för att spara pengar och få mer kontroll över projektets utförande. Detta kommer dock inte utan sina risker, både vad gäller den personliga säkerheten och takets livslängd.

I denna artikel kommer vi att utforska de vanligaste riskerna med att själv genomföra ett sådant projekt, inklusive riskerna för personskador, tekniska misstag och de potentiella extra kostnader som kan uppstå om arbetet inte utförs korrekt.

Ett dåligt utfört arbete

Ett dåligt utfört arbete är kanske den mest självklara och samtidigt mest kostsamma risken när man väljer att lägga sitt eget tak. Det krävs gedigen kunskap och erfarenhet för att korrekt lägga om eller renovera taket för att det ska kunna stå emot väder och vind år efter år. Om man inte har den nödvändiga kompetensen kan resultatet bli en rad kostsamma problem. Dessa kan inkludera allt från läckor som leder till vattenskador och mögel till bristfällig isolering som ökar uppvärmningskostnaderna. En annan risk är att det uppstår personskador under arbetets gång.

Felaktig installation kan också leda till att takets livslängd förkortas avsevärt, vilket resulterar i tidiga renoveringsbehov eller i värsta fall ett komplett takbyte. Dessutom kan ett tak som inte är korrekt installerat påverka husets strukturella integritet, vilket potentiellt kan leda till mycket allvarligare problem, som att takkonstruktionen sviktar.

Risk för att försäkringen inte täcker skador

Många hemförsäkringar och garantier från tillverkare av byggmaterial kräver att installationen utförs av behöriga och kvalificerade aktörer för att försäkringen ska vara giltig. Om du väljer att utföra arbetet på egen hand utan att ha nödvändiga kunskaper eller behörighet kan detta leda till att försäkringsbolaget inte står för kostnader som uppstår på grund av relaterade skador.

Detta innebär att om takläggningen skulle innebära strukturella problem, orsaka skador på huset (t.ex. vattenläckage eller värre), eller personskador kan husägaren stå helt utan ekonomiskt skydd. Resultatet kan bli mycket höga utgifter för exempelvis reparationer, som helt och hållet måste betalas ur egen ficka. Dessutom kan skador som är direkt kopplade till ett felaktigt utfört takarbete påverka husets övergripande försäkringsskydd, vilket kan resultera i högre premier eller svårigheter att förnya försäkringen framöver.

Fallrisk under arbetet

Arbetet på ett tak innebär att man befinner sig på höga höjder med begränsad yta för manövrering, vilket ökar risken för att falla och därmed riskera allvarliga skador. Denna risk ökar ytterligare om arbetet utförs utan rätt säkerhetsutrustning eller utan erfarenhet av hur man säkert rör sig och arbetar på tak. Ett litet misstag eller om du skulle råka tappa balans kan leda till en fallolycka med allvarliga följder.

Seriösa och kunniga takläggare är tränade att följa de bestämmelser som gäller vid takarbeten och har vanligtvis tillgång till och kunskap om nödvändig säkerhetsutrustning såsom säkerhetsselar, hjälmar och stabila stegar eller liftar.

Anlita takläggare och undvik riskerna

Att anlita en kunnig takläggare är det säkraste sättet att undvika de risker som är förknippade med att lägga ett tak på egen hand. Genom att anlita experter säkerställer du att arbetet utförs korrekt, säkert och i enlighet med alla gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter.

Takläggare har rätt verktyg, kunskap och erfarenhet för att minimera risken för personskador och se till att taket håller hög kvalitet och varar under många år framöver.

Vilka aktörer som finns tillgängliga för just dig att anlita är svårt för oss att säga, men du hittar enkelt aktörer om du kollar runt på nätet. Det är helt enkelt fullt möjligt att hitta en prisvärd takläggare Lidingö, Göteborg, Malmö, Uppsala eller någon annan del av landet. När du väl har hittat ett par aktörer i ditt lokalområde är det klokt att hämta in flertalet offerter för att få en bra prisuppfattning.